★ ★ ★ ★ ★ Beoordeling 8.6 gebaseerd op 106 individuele klantbeoordelingen op Independer.nl - Peiling 2022.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Zuidstad Financiële Planning, gevestigd aan Slinge 455, 3085 ES  ROTTERDAM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zuidstad Financiële Planning verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Denkt u aan dit soort gegevens:

  • Wie bent u?
  • Waar woont u?
  • Wat is uw geboortedatum?
  • Uw identiteitsbewijs

We gebruiken deze gegevens om bijvoorbeeld:

  • Uw hypotheekaanvraag/verzekeringsaanvraag in te dienen
  • Als we een aanvraag indienen, moeten we uw identiteit vaststellen. Daarvoor maken we een kopie van uw identiteitsbewijs. Zo kan de betreffende bank/verzekeraar zien dat we u hebben geïdentificeerd
  • We willen het juiste adres vermelden in de communicatie naar u en naar de betreffende bank/verzekeraar

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  • Uw Burgerservicenummer (BSN)

We gebruiken deze gegevens omdat we wettelijk verplicht zijn om uw identiteit vast te stellen als u klant wordt. We maken een kopie van uw identiteitsbewijs en daar staat uw BSN op. Zo kan de toezichthouder zien dat we u geïdentificeerd hebben.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Zuidstad Financiële Planning neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zuidstad Financiële Planning) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw gegevens in onze administratie gedurende de looptijd van het product en minimaal zo lang de bewaartermijnen (conform AFM 5 jaar) nog niet zijn verstreken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Zuidstad Financiële Planning deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zuidstad Financiële Planning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zuidstad Financiële Planning gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zuidstad Financiële Planning en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar slinge@zuidstadfp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zuidstad Financiële Planning wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zuidstad Financiële Planning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via slinge@zuidstadfp.nl

 

Contactgegevens:

www.zuidstadfp.nl
Slinge 455
3085 ES ROTTERDAM
010-2102240

Tom Maaskant is de Functionaris Gegevensbescherming van Zuidstad Financiële Planning Hij/zij is te bereiken via tommaaskant@zuidstadfp.nl

Contactgegevens

Zuidstad Financiële Planning
Slinge 455
3085 ES Rotterdam

T: 010-2102240
F: 010-4802497
E: slinge@zuidstadfp.nl

Besparen op uw hypotheek?

Laat ons vrijblijvend uitrekenen hoeveel geld u kunt besparen op uw hypotheek!
Klik hier >>